Als ik continue geef, bijv. in de vorm van bladcompost en liefde, dan ontvang ik van de natuur duizendmaal dank. Het nemen, bijvoorbeeld door het massaal afvoeren van blad, is de natuur tegenwerken. Elke vorm van afvoer van snoeiafval is de natuur te verarmen. Dit kan door compost terug te geven gecorrigeerd worden.

Wanneer ik de bewoners van de tuin observeer en zie welke signalen bijvoorbeeld slakken geven, dan komt er begrip. Met begrip komt er rust en vrede.

Onbegrip, en daardoor onvrede, komt wanneer er een tekort is aan kennis. Bijvoorbeeld over het aanslaan van een plant of de groei(wijze).

Door goed kijken, afstand nemen en iets over een langere periode te observeren komt er het inzicht dat geen enkel beestje in de tuin er is zonder doel en bestemming.

Het doel van bovenstaand is meer en meer en meer biodiversiteit.